INSITUTE OF FOREIGN LANGUAGES

"The talented and rightenous is a key elment for the power of the country"

Change easily in your own style

Detail (Tiếng Việt)

Khoa học đào tạo tiếng Hàn một cách chính quy dành cho những học sinh có ý định nhập học đại học/cao học tại Hàn Quốc, có ý định thi Topik thông qua giờ học có nội dung đa dạng và phong phú. 

Detail (Tiếng Việt)

Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực hợp tác với trường trong các chương trình đào tạo tiếng Hàn và học bổng của trường như sau:

- Tuyển sinh các kỳ tháng 3, 6, 9, 12

-Thời gian học: 1 ngày 4 tiếng, 5 ngày/tuần, 10 tuần, 200 tiếng.

- Học phí: 1200 $/học kỳ.

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • 1
Online support 24/7