INSITUTE OF FOREIGN LANGUAGES

"The talented and rightenous is a key elment for the power of the country"

Change easily in your own style

Detail (Tiếng Việt)

Góp phần thực hiện theo mục tiêu chung của Đề án dạy và học ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2008 – 2020 của Bộ GD&ĐT được Chính phủ phê duyệt là đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, và đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp độc lập, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa. ISTDH sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu hơn.

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • 1
Online support 24/7